Smluvní podmínky

 1. Zákazník má právo si zapůjčit libovolný počet kostýmů, včetně doplňků u paní Grazielly Mlýnkové (IČO: 69734399) (dále půjčovna) a to po předběžné domluvě. Předběžnou domluvou se rozumí vyplnění výpůjčního formuláře na webových stránkách půjčovny nebo telefonickou domluvou na čísle 774 086 365. Kostým nemůže být propůjčen na dobu delší než 2 měsíce od převzetí.
 2. Cena za půjčení kostýmu je stanovena v platném ceníku půjčovny, včetně vratné zálohy. Vratnou zálohu skládá zákazník při převzetí kostýmu. Vratná záloha je zákazníkovi vrácena vždy v plné výši, pokud je kostým vrácen v neporušeném stavu a se všemi rekvizitami.
 3. Zákazník, který žádá o zapůjčení, musí vlastnit platný občanský průkaz, kterým prokáže svojí totožnost při zapůjčení. Dále je zákazník povinen při zapůjčení kostýmu nebo doplňku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a telefon nebo jiný kontakt. Při odmítnutí tohoto požadavku mu nebude kostým propůjčen..
 4. Zapůjčený kostým a doplňky musí být vráceny nejpozději v den uvedený na protokolu zapůjčení. V případě nedodržení sjednaného termínu pro vrácení, bude zákazníkovi účtován penalizační poplatek ve výší 100 Kč za každý další den. Zákazníkovi bude také účtován standartní poplatek za půjčení dle platného ceníku půjčovny.
 5. Zákazník se zavazuje k tomu, že zapůjčený kostým bude řádně používat, bude se o něj starat tak, aby neutrpěl žádné poškození, případně nebyl ztracen. Kostým včetně doplňků musí být vrácen ve stejném stavu a kvalitě jako byl při zapůjčení. Tím se rozumí nepoškozený, bez jakýchkoliv úprav.
 6. Při zapůjčení zákazník vždy prohlédne půjčovaný kostým, aby byl bez závad. Případné závady budou před vypůjčením zaznamenány v zápůjčním dokladu.
 7. Veškeré náklady na opravu či náhradu za poškození a ztrátu hradí zákazník v plné výši. Zapůjčené kostýmy NEPERTE, praní a údržba kostýmů je zahrnuta v ceně zápůjčky. Drobné opravy jsou přípustné jen v takovém případě, které jsou nezbytně nutné (př. přišití knoflíku nebo stuhy). V případě poškození kostýmu je zákazník povinen neprodleně nahlásit poškození při vrácení kostýmu a na míru poškození upozornit provozovatele.
 8. Pokud škodu na kostýmu zákazník vhodně napraví, bude mu vrácena celá vratná záloha. Zda je náprava dostačující posuzuje půjčovna. V případě většího rozsahu škod nemá zákazník právo kostým napravovat. Praní a čištění kostýmu nesmí provádět zákazník.
 9. Zákazník má právo si kostým bezplatně vyzkoušet a vybrat přímo v prostorách půjčovny a upozornit půjčovnu na případné závady a nedostatky. Půjčovna je povinna zákazníkovi závadu na kostýmu nebo jeho doplňku odstranit do smluveného termínu nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z ceny.
 10. Zákazník nemůže vyžadovat bezplatné vyzkoušení kostýmu mimo prostor půjčovny např. odnést si jej domů na vyzkoušení. Jestliže tak učiní, bude to hodnoceno jako zápůjčka a zákazník zaplatí požadovaný obnos v plné výši.
 11. © 2018 Graziella Mlýnková

© 2015 Ondřej Mareš | www.ondramares.com